FAQs Complain Problems

वार्ड न : ५ कुसुमखोला

Email: ribdikot55@gmail.com 

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
कुसुमखोला ११.५८ ४१३ ७०४ ९२० १६२४

 

Population: 
1624
Ward Contact Number: 
9864425019, 9766225705