FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड न : ५ कुसुमखोला

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
कुसुमखोला ११.५८ ४१३ ७०४ ९२० १६२४

 

Population: 
1624
Ward Contact Number: 
9864425019