FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्था

Office Address कार्यालयको ईमेल कार्यालयको सम्पर्क नम्बर कार्यालय प्रमुखको नाम पद
तालङ्ग सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई रिब्दीकोट –८, पाल्पा ribdikot.taltungchu11@gmail.com ९८४६८९५३७९ अनिता छहरी
ठिमुरे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई रिब्दीकोट –६, पाल्पा ribdikot.thimureunti@gmail.com ९८४०१९३६८६ सरिता बुढा मगर
पालुङ्ग मैनादी सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई रिब्दीकोट –७, पाल्पा ribdikot.palungchumainadi7@gmail.com ९८४७११९२०६ मिना खाती
फेक स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –८, पाल्पा ribdikot.fekhp@gmail.com ९८६१५९६४५६ झपेन्द्र के.सि.
पालुङ्ग स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –७, पाल्पा ribdikot.palunghealthpost@gmail.com ९८४७३०५७८९ कमला लाम्टाङ्गे
ठिमुरे स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –६, पाल्पा ribdikot.thimurehp@gmail.com ९८६४४४१६९१ राधिका छहरी
कुसुमखोला स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –५, पाल्पा ribdikot.kusumkholahealthpost@gmail.com ९८४७३५४४१६ द्रुर्पता ज्ञवाली
भैरवस्थान स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –४, पाल्पा ribdikot.bhairabsthanhp@gmail.com ९८६७२०४३६० तारा श्रेष्ठ
खस्यौली प्रा.स्वा.केन्द्र रिब्दीकोट –३, पाल्पा khaseuliribdikot@gmail.com ९८६५३०६६८८ डा. सुधन न्यौपाने
देउराली स्वास्थ्य चौकी रिब्दीकोट –२, पाल्पा ribdikot.deuralihp2@gmail.com ९८४७०४८६०९ सिता लामिछाने

Pages