FAQs Complain Problems

स्वस्थ जीवनशैली तथा आवुर्बेद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम |

आज मिति २०७७ साल असोज २८ गते रिब्दीकोट गाउँपालिका,पालुङ्ग मैनादी औषधालयको आयोजनामा स्वस्थ जीवनशैली तथा आवुर्बेद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम रिब्दीकोट गा.पा.को सभाहलमा सम्पन्न भयो |

प्रशिक्षक:

डा.पुष्पराज पौडेल (सामाजिक विकास मन्त्रालय, आवुर्बेद विज्ञ )

डा.सभ्यता पन्थी(पाल्पा आवुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख )

डा. मदन भण्डारी(उपप्राध्यापक ,NSU)

डा. रोमहर्ष नेपाल (रिब्दीकोट गाउँपालिका,पालुङ्ग मैनादी औषधालय)

आर्थिक वर्ष: