FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत:प्रकाशन गर्नुपर्ने आ.व. ०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिकको विवरण | ८०/८१ 04/26/2024 - 11:07 PDF icon स्वत प्रकाशन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत:प्रकाशन गर्नुपर्ने आ.व. ०८०/०८१ को दाेस्राे त्रैमासिकको विवरण | ८०/८१ 02/02/2024 - 15:39 PDF icon swataha prakashan 2nd.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत:प्रकाशन गर्नुपर्ने आ.व. ०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिकको विवरण | ८०/८१ 10/29/2023 - 15:40 PDF icon Swataha Prakashan First.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 06/22/2023 - 15:36 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको त्रिवर्षिय क्षमता विकास कार्ययोजना ७९-८० 06/22/2023 - 15:35 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको त्रिवर्षिय क्षमता विकास कार्ययोजना.pdf
स्वत प्रकाशन तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 04/27/2023 - 11:25 PDF icon स्वत प्रकाशन तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत:प्रकाशन गर्नुपर्ने आ.व. ०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकको विवरण | ७९-८० 08/15/2022 - 14:21 PDF icon श्वत प्रकाशन..pdf
गाउँपालिकाको प्रोफाइल | ७९-८० 07/22/2022 - 15:35 PDF icon Ribdikot Final Profile.pdf
रिब्दीकोट दर्पण | ७५/७६ 01/30/2019 - 13:13 PDF icon Ribdikot Buletine Setting 2075 Final.pdf