FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड न : २ देउराली

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
देउराली १५.५८ ६२९ ९६३ १३६१ २३२४

 

 

Population: 
2324
Ward Contact Number: 
9851035131