FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड न : ७ पालुङ्ग मैनादी

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
पालुङ्गमैनादी १९.३९ ६५५ ११२९ १५२३ २६५२

 

 

Population: 
2652
Ward Contact Number: 
9857060542