FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पाइप वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 15:30 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पाइप वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन, २०८०) ८०/८१ 02/15/2024 - 15:28 PDF icon पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यविधि २०७९ प्रथम संशोधन २०८०.pdf
पोषण सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन, २०८०) ७९-८० 02/15/2024 - 15:27 PDF icon पोषण सुधार संचालन कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ प्रथम संशोधन २०८०.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नविकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (प्रथम संशोधन २०७७) ७७/७८ 02/15/2024 - 15:25 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७७.pdf
कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 15:24 PDF icon कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 15:23 PDF icon चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
गाउँपालिकाको सचिवालय गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 15:20 PDF icon गाउँपालिकाको सचिवालय गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 15:18 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०/८१ ७९-८० 06/25/2023 - 15:28 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.८१.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ७९-८० 06/25/2023 - 15:09 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.८१.pdf

Pages