FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं ८,फेकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 10:06 PDF icon 8.pdf

वडा नं ७, पालुङ्ग मैनादीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 10:05 PDF icon 7.pdf

वडा नं ६,ठिमुरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 10:04 PDF icon 6.pdf

वडा नं ५,कुसुमखोलाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 10:03 PDF icon 5.pdf

वडा नं ४,भैरवस्थानको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 09:59 PDF icon 4.pdf

वडा नं ३,खस्यौलीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 09:57 PDF icon 3.pdf

वडा नं २,देउरालीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 09:56 PDF icon 2.pdf

वडा नं १,ख्याहाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 08/01/2019 - 09:55 PDF icon 1.pdf

पहिलो गाउँ सभाबाट पारित योजनाहरु |

७४/७५ 04/16/2018 - 15:42 PDF icon गाउँ सभाबाट पारित योजना.pdf