FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आव ०८१।०८२ को बजेट बक्तव्य

आव ०८१।०८२ को बजेट बक्तव्य

दस्तावेज: 

सवारीसाधन बन्द सम्वन्धी सूचना

सवारीसाधन बन्द सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धी सूचना

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी सूचना

संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने बारे सूचना

श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने बारे सूचना

दस्तावेज: 

आँखा शिविरबाट सेवा प्रवाहको विवरण सम्वन्धमा ।

आँखा शिविरबाट सेवा प्रवाहको विवरण सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages