FAQs Complain Problems

सूचना

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको सहजिकरणमा यस रिब्दीकोट गाँउपालिकाका सम्पुर्ण वडाहरूमा "नागरिकको ब्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल सरकारको दर्ता शिविर मार्फत प्राथमिकता" भन्ने नाराका साथ ब्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा गुनासो दर्ता शिविर कार्यक्रम यही मिति २०७७।११।११ देखि सञ्चालन भैरहेको छ । ब्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न छुटेका साथै सामाजिक सुरक्षाको लागी उमेर पुगेका लाभग्राही हरूले शिविरमा आई दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ ।

मिति: 02/26/2021 - 12:03

Pages