FAQs Complain Problems

सूचना

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १० वर्षे शिक्षा योजना

मिति: 07/03/2024 - 15:06

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १० वर्षे शिक्षा योजना

मिति: 07/03/2024 - 15:05

आव ०८१।०८२ को बजेट बक्तव्य

दस्तावेज:
मिति: 06/24/2024 - 18:07

सवारीसाधन बन्द सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज:
मिति: 06/22/2024 - 20:08

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्वन्धी सूचना ।

दस्तावेज:
मिति: 06/19/2024 - 12:31

स्यानीटरी प्याड खरिदको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

मिति: 06/18/2024 - 16:55

रिब्दीकोट गाउँपालिका योजनाको सार्वजनिक परीक्षण 

मिति: 06/18/2024 - 15:52

भैरवस्थान स्वास्थ्य चौकीको सामाजिक परीक्षण

दस्तावेज:
मिति: 06/18/2024 - 15:51

कुशुमखोला स्वास्थ्य चौकीको सामाजिक परीक्षण

दस्तावेज:
मिति: 06/18/2024 - 15:51

Pages