FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चानल कार्यविधी २०८० ८०/८१ 08/07/2023 - 18:57 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चानल कार्यविधी २०८०.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०/८१ ७९-८० 06/25/2023 - 15:28 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.८१.pdf
रिब्दीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ७९-८० 06/25/2023 - 15:09 PDF icon रिब्दीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.८१.pdf
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:41 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धी बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:41 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धी बनेको ऐन २०७९.pdf
रिब्दीक‍ोट गापा भित्रको खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:37
म बनाउँछु मेरो रिब्दीकोट कार्यविधी २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:36 PDF icon म बनाउँछु मेरो रिब्दीकोट कार्यविधी २०७९.pdf
जनतासँग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:35 PDF icon जनतासँग जनप्रतिनिधी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७९.pdf
जनआन्दोलन तथा जनयुद्धमा शहादत व्यक्ति/परिवारलाई सा सु भत्ता वितरण कार्यविधी २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:35
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 04/28/2023 - 11:32 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf

Pages