FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/८० को प्रथम चौमासिक खर्च सार्वजनिक गरिएको सूचना ।।

७९-८० 12/06/2022 - 11:12 PDF icon आ.व.२०७९.८० को प्रथम चौमासिक खर्च सार्वजनिक गरिएको सूचना ।.pdf

आ.व. २०७९/०८० को लागि गाउँ सभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७९ |

७९-८० 07/22/2022 - 13:47

एघारौं गाउँ सभाबाट पारित आ.व. २०७९/८० को बजेट |

७९-८० 07/18/2022 - 16:00 PDF icon budget-01.pdf, PDF icon ribdikot-03.pdf, PDF icon ribdikot-04.pdf

आ.व २०७९।०८० को लागि गाउँ सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 07/03/2022 - 16:16 PDF icon Final २.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को लागि गाउँ सभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७८ तथा विनियोजन ऐन, २०७८ |

७७/७८ 06/30/2021 - 10:30 PDF icon विनियोजन ऐन -78.79.pdf, PDF icon Arthik yen final .pdf

नवौ गाउँ सभाबाट पारित आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट |

७७/७८ 06/29/2021 - 13:41 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon Final budget 2078.79.pdf

आ.व. २०७७/०७८ का लागि गाउँ सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम ,बजेट,आर्थिक ऐन, २०७७ तथा विनियोजन ऐन, २०७७ |

७७/७८ 11/02/2020 - 14:56 PDF icon Ribdikot budget.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आम्दानी तथा खर्च विवरण |

७७/७८ 09/15/2020 - 10:38 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६०७७ को आम्दानी तथा खर्च विवरण.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम !

७७/७८ 07/22/2020 - 11:58 PDF icon budget 2077.78 .pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बजेट तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 07/26/2019 - 18:45 PDF icon budget.pdf

Pages