FAQs Complain Problems

वार्ड न : २ देउराली

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
देउराली १५.५८ ६२९ ९६३ १३६१ २३२४

 

 

Population: 
2324
Ward Contact Number: 
9747020655