FAQs Complain Problems

वार्ड न : ४ भैरवस्थान

Email : ribdikot.4@gmail.com 

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
भैरवस्थान १२.१२ ७७२ ९५६ १२५५ २२११

 

 

 

 

 

 

Population: 
2211
Ward Contact Number: 
9847043529, 9766257504