FAQs Complain Problems

गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नारायण बहादुर कार्की ज्यूले गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नु हुँदा आ.व -२०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रमका केही झलकहरू