FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation

८०/८१ 09/17/2023 - 15:16

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

८०/८१ 09/11/2023 - 11:51

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/03/2023 - 16:30

प्राविधिक उपकरणहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/30/2023 - 17:02 PDF icon प्राविधिक उपकरणहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/30/2023 - 14:44 PDF icon औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कार्यालयका मसलन्द सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/30/2023 - 14:44 PDF icon कार्यालयका मसलन्द सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

आयुर्वेदिक औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/30/2023 - 14:43 PDF icon आयुर्वेदिक औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Invitation for Bid

८०/८१ 08/25/2023 - 14:18

सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना ।

७९-८० 06/26/2023 - 11:56 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे ।.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७९-८० 06/18/2023 - 14:05

Pages