FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पवन अर्याल प्र.प्र.अधिकृत,रा.प.तृतीय प्रशासन शाखा aryal4933@gmail.com 9857075307
मणी प्रसाद खनाल शाखा अधिकृत,आठौँ शिक्षा शाखा manikhanal800@gmail.com 9857028020
मन्जु पन्थी लेखा अधिकृत,सातौं आर्थिक प्रशासन शाखा manjupanthee42@gmail.com 9857070413
रुकलाल भट्टराई अधिकृत,छैठौं प्रशासन ruklalbhattarai2026@gmail.com 9857062643
काशीनाथ आचार्य अधिकृत,छैठौं योजना शाखा acharryakashi@gmail.com 9841661811
सुनिल अधिकारी ज.स्वा.नि.,छैठौं स्वास्थ्य शाखा Suniladhikari27@gmail.com 9857065701
सरस्वती तिमल्सिना सि.अ.न.मि.निरीक्षक,छैठौं स्वास्थ्य शाखा saraswotip3@gmail.com 9847116719
विष्णु प्रसाद ढकाल अधिकृत,छैठौं आर्थिक प्रशासन शाखा 9847098292
ई . हेमेन्द्र कुँवर सूचना प्रबिधि अधिकृत,छैठौं सूचना प्रबिधि ito.ribdikot@gmail.com 9847563534
ई.सुन्दर पोखरेल इन्जिनियर,छैठौं प्राबिधिक शाखा sundarpokharel60@gmail.com 9844757878
ई.मधु कंडेल इन्जिनियर,छैठौं घर नक्सा पास शाखा imkandel.94@gmail.com 9847349355
दुर्गा पछाई रोजगार संयोजक,छैठौं रोजगार सेवा केन्द्र deepa05.pachhai@gmail.com 9847487395
सुस्मिता कुँवर कृषि अधिकृत,छैठौं कृषि शाखा sushmitakunwar29@gmail.com 9867187616
गीता नेपाली प.स्व.प्रा. पशु सेवा शाखा gitanepali451@gmail.com 9867035137
चन्द्रकान्त ज्ञवाली खा.पा.स.टे प्राबिधिक 9857033122
सुशील कार्की सब ईन्जिनीयर,पाँचौं प्राबिधिक शाखा yagyaraj025@gmail.com 9847243582
सागर गौतम प्राविधिक सहायक,पाँचौं रोजगार सेवा केन्द्र sagargautam833@gmail.com 9866427577
सिर्जना नेपाल एम.आइ.एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तरगत siru.npl21@gmail.com 9847410486
विद्यादेवी भण्डारी अ.सब –ईन्जिनियर प्राबिधिक 9847499749
नरेश लाम्टाङ्गे अ.सब ईन्जिनीयर,चौंथो प्राबिधिक 9808491602
गंगा कुमारी काला अ.सब ईन्जिनीयर,चौंथो प्राबिधिक 9867738450
रन्जिव कुँवर ना.प्रा.स.(कृषि),चौथो कृषि शाखा ranjivkunwar2@gmail.com 9857062376
उमा खनाल फिल्ड सहायक, चौथो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तरगत 9847123206
सरोज खत्री सामाजिक परिचालक,चौंथो 9869941267
शिव बहादुर जि.सी. सहायक कम्प्युटर अपरेटर,चौथो shivagc042@gmail.com 9847028255
सुनिता ज्ञवाली सहायक कम्प्युटर अपरेटर,चौथो 9847165299
मेनुका कुमारी बस्नेत उधम विकास सहजकर्ता 9866328990
निर्मला टमाटा उधम विकास सहजकर्ता 9863155671
हुम बहादुर बरौले सचिब प्रशासन(वडा नं :२) ribdikot.2@gmail.com 9847139848
राम प्रसाद नेपाल सचिब प्रशासन(वडा नं ३) ribdikot.3@gmail.com 9857062138
गणेश आर्चाय सचिब प्रशासन(वडा नं :५ ) ribdikot.55@gmail.com 9857065802
बिष्णु थापा सचिब प्रशासन(वडा नं :६ ) ribdikot.6@gmail.com 9847069732
कमल ज्ञवाली सचिब प्रशासन(वडा नं :७ ) ribdikot75@gmail.com 9847112306
तिल बहादुर थापा सचिब प्रशासन(वडा ८ ) ribdikot.8@gmail.com 9849395829