FAQs Complain Problems

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी |

Read More

प्रशासकीय अदालत प्रमुख ,पुर्व सचिव तथा प्रशासन कानुनविद श्री काशीराज दाहाल संगको छोटो अन्तरक्रिया |

Read More

रिब्दिकोट गाउँपालिकाको भवन |

Read More

रिब्दीकोट गाउँपालिका को संक्षिप्त परिचय

रिब्दीकोट गाउँपालीका पाल्पा जिल्लामा अवस्थित छ । नेपाल सरकारले संविधानको भावना र मर्मअनुरसार तोकिएका अधिकार र दायित्वलाई पुरा गर्ने हेतुले viable, sustainable and competent सरकारका रुपमा र केन्द्र सरकारको विकल्प नभै सहअस्तित्व सहसम्बन्धका आधारमा प्रतिस्पर्धाको भावना र जनताको नजिकको सरकारको रुपमा विकास गर्ने मनसायले अधिकार, स्रोत सहित ७४४ स्थानिय तहका रुपमा परिस्करण गर्ने सिलसिलामा साविकका ८ वटा गाउँ विकास समिती ख्याहा, देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, पालुङमैनादी, ठिमुरे र फेक गाविसलाई मिलाएर दिगो एकाईका रुपमा विकास गर्ने गरी रिब्दीकोट गाउँपालिका गठन भएको हामी सबैको ठहर छ । रिब्दीकोट

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

9847028021
अध्यक्ष
9857065626
उपाध्यक्ष
9847099588
प्रबक्ता

कर्मचारी

9851134131
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9847563534
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नलाग्ने र सो भन्दा पछी दर्ता गर्दा रु१००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. पति पत्नी दुवैले संयुक्त रुपमा सहिछाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम
२. पति पत्नी स्वयं अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने
३. पतिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
४. पत्नीको विवाह हुनु अगावै नागरिता बनाएको भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
५. पत्नीको नागरिता प्रमाणपत्र नबनाएको भए जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल ।
६. पत्नीको पिता वा माइती तर्फको एकाघरको नागरिकता प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नलाग्ने र सो भन्दा पछी दर्ता गर्दा नेपाली रु१००। , अंगे्रजी रु२००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम
२. ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
३. मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
४. गाउँपालिका बाहिरबाट आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र
५. अस्पतालमा मत्ृयु भएको भए मत्ृयु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नलाग्ने र सो भन्दा पछि रु १०० |-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जन्म दर्ता अनुसुची फाराम
२.ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
३. नवजात शिशुको बाबु र आमाको ना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
४. नवजात शिशुको बाबु र आमाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
५. गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६. अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

Pages